Bildiri Gönderimi

 

Bildiriler kongre web sitesi üzerinden online olarak sisteme yüklenmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

 

Bildiri hangi dilde sunulacaksa özetin sadece o dilde yollanması yeterlidir.

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 OCAK – 20 NİSAN

 

Kongrede sunulacak bildiriler aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar ad ve soyadları sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 3. Yazarların devam ettikleri Üniversite adı, bölüm/program adı ve şehir bilgileri belirtilmelidir.
 4. Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar hariç).
 5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 6. Özet içerisinde çalışmanın amacı, kullanılan yöntem ve sonuçlar kısaca belirtilmelidir.
 7. Özetin tamamı, 300 kelimeyi geçmemelidir.
 8. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 9. Özet metinlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
 10. Anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 11. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.

GÖNDERİLEN BİLDİRİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA SUNUMA UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE KABUL EDİLECEK VE KONGRE SAYFASINDA DUYURULACAKTIR.